การชำระเงิน

การชำระเงิน

1. ชำระที่บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด โดยดู รายละเอียดได้ที่นี่

2. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารหรือ ATM

 

ชื่อบัญชี : บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด


  ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
tfb กสิกรไทย พระประแดง ออมทรัพย์ 193-2-62836-6
prompt-pay-paperthai พร้อมเพย์   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105553149915

3. ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งพนักงานไปเก็บ ณ.สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด


***เงื่อนไขการชำระเงินขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ซึ่งมีตั้งแต่การเก็บมัดจำ (กรณีสินค้าสั่งพิเศษ), การชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า (ลูกค้าต่างจังหวัดชำระเงินครบถ้วนก่อนส่งสินค้า), การให้เครดิตแก่ลูกค้า***

 


เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ


PaperThai หนังสือรับรอง

PaperThai ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

PaperThai ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

หนังสือรับรองบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)