กระดาษ หมวดสินค้า Paper Product

กระดาษอาร์ต
กระดาษอาร์ต

(Art Paper) กระดาษ ทำจากเยื่อเคมีและเคลือบผิวให้เรียบ ใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม เช่น แคตตาล็อก โบร์ชัวร์

กระดาษปอนด์
กระดาษปอนด์

(Wood Free Paper) กระดาษ ทำจากเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอกใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องความสวยงามปานกลาง พิมพ์สีเดียวหรือหลายสีก็ได้

กระดาษกล่องแป้ง
กระดาษกล่องแป้ง

(Duplex Board) ทำจากเยื่อบด และมักนำเยื่อใช้แล้วมาผสมใช้สำหรับทำสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง ป้ายแข็ง ฯลฯ

กระดาษแข็ง
กระดาษแข็ง

(Hard Board) กระดาษ มีหลายชั้นแข็งหนาทำจากเยื่อไม้บดและเยื่อเก่า มีผิวขรุขระสีคล้ำ หรือจั่วปัง ใช้ทำใส้ในของปกหนังสือ ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

กระดาษปรู๊ฟ
กระดาษปรู๊ฟ

(Newsprint) มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้นและมักนำเยื่อใช้แล้วมาผสมด้วย เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก

กระดาษรีไซเคิล
กระดาษรีไซเคิล

(Recycled Paper) กระดาษ รีไซเคิล เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

กระดาษคราฟท์
กระดาษคราฟท์

(Kraft) คราฟท์ มีเนื้อหยาบ เหนียว แข็งแรง เหมาะสำหรับนำมาทำกล่องบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสามารถป้องกันแรงกระแทกได้ดี

กระดาษ อื่น ๆ
กระดาษ อื่น ๆ

(Other paper) กระดาษ อื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อและอื่น ๆ กระดาษห่อของ กระดาษยูโป้

 

กระดาษล่าสุดNew Paper

กระดาษก ...กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม กระดาษจ ...กระดาษจั่วปัง เบอร์ 20 กระดาษป ...กระดาษปรู๊ฟม้วน 58 gram * 54 นิ้ว กระดาษป ...กระดาษปรู๊ฟ 45 แกรม